วันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2558

Calibrate proximity sensor in android แก้ปัญหาจอดับหลังโทร

$ su
# echo 0 > /sys/devices/virtual/sensors/proximity_sensor/prox_cal
# echo 1 > /sys/devices/virtual/sensors/proximity_sensor/prox_cal
# chown system:system /efs/prox_cal
# chmod 644 /efs/prox_cal
# sync
# reboot 

พิมพ์คำสั่งด้านบนที่ Android Terminal (ต้องไป download terminal ที่ playstore ก่อน)
และ root เครื่องให้เรียบร้อย ไม่งั้นจะใช้คำสั่ง su ไม่ได้

ไม่ต้องพิมพ์ $,# หน้าบรรทัดนะครับ มันคือสัญลักษณ์บอกว่า $ = ทั่วไป # = root access
พิมพ์จบแต่ล่ะบรรทัดเสร็จกด enter ให้ทำงานด้วยนะครับ ไม่ใช่พิมพ์หมดนี้ทีเดียว