วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2558

[ ANDRIOD ] ไมค์ไม่ดัง แก้ได้ด้วยการปรับค่า mixer_paths.xml , Fix low mic volumn by change value in mixer_paths.xml

**Root request**

ใช้ ES Explorer
1.เข้าไปที่ menu -> Root explorer กดเปิด open แล้วจะเด้งเมนู popup ขึ้นมา
2.เลือก R/W แล้วที่เส้นทาง(path) สองอันแรก (/ กับ /system) ให้เลือก RW
3.เข้าไปที่ system->etc->mixer_paths.xml
4.มองหาบรรทัดดังนี้
//speaker mode call
//normal mode call
//headphone mode call  
แล้วแก้ค่าข้างใน เช่น ="DEC5 Volume" value="60" /> แก้เป็นให้มากกว่า 60
แก้โดยคลิกที่ : มุมบนขวา เลือก แก้ไข (edit) หลังจากแก้ไขแล้วกดย้อนกลับ จะมีให้บันทึก
5.restart จบ ลองทดสอบดู เท่านี้ไมค์ฝั่งเราก็ดังขึ้นแล้ว ฝ่ายคู่สนทนาจะได้ยินเราชัดขึ้น


*****Backup ไฟล์ต้นฉบับเสมอ เพราะอาจทำให้ mic ไม่ทำงานได้ถ้าเซตผิด******